VELKOMMEN TIL GÅRDLAUGET  WESTEND 10-32


 

På disse sider kan du læse om Gårdlauget for Westend 10-32

Dokumenter til generalforsamling 2024

Referat fra generalforsamling 2024 (pdf)

Indkaldelse til Generalforsamling 2024 Gårdlauget Westend 10-32 (pdf)

Årsregnskab for 2023 (pdf)

Budget for 2024 og 2025 (pdf)

 

Om gårdlauget

Vi tæller i alt ni leje-, ejer- og andelsboligforeninger:

  • Westend 10 → www
  • Westend 12-14 →  www
  • Westend 16
  • Westend 18
  • Westend 20
  • Westend 22
  • Westend 24-26
  • Westend 28-30 → www
  • Westend 32-Matthæusgade 6.

Hver forening er medlem af gårdlauget og bidrager økonomisk efter en fordelingsnøgle, der fremgår af vedtægterne.

På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse a 3-5 medlemsrepræsentanter, som varetager driften.

Gårdlauget Westend 10-32 (Gårdlaug IV) blev oprettet i 2002 på foranledning af Byfornyelse København, som sammen med Københavns Kommune stod for etableringen af gården.

Vores opgave er at drive fællesarealerne på strækningen mellem Westend 10 og Matthæusgade 6 samt de affaldsskure, som er placeret på den østlige side (ulige numre) af Westend.

Vi er forpligtet til at samarbejde med gårdlauget mellem Westend og Dannebrogsgade (benævnt Gårdlaug III).

Den enkelte forening varetager selv vedligeholdelse af egen gårdområde herunder specielt fjernelse af ukrudt, rydning af genstande der ikke bruges og beplantningen generelt. Husk der må ikke beskæres i træer og buske der står i Saxoparken, dette hører under Københavns Kommune.