BESTYRELSEN

Bestyrelsen 2018

Lea Gammelgård (W28-30), formand
Michael Gillsmark (W18), kasserer

Ideelt skulle vi være 3 i bestyrelsen + suppleant og revisor, men der har ikke været interesse nok.

Du kan skrive til os på bestyrelsen@westend-10-32.dk

Henvendelser om økonomi, fakturaer m.m. bedes sendt til kasserer@westend-10-32.dk (Kasseren modtager denne)

ADMINISTRATION:

Hele Gårdlaugets drift og administration varetages af Michael Gillsmark:

Mail: michael@gills-economics.dk

Mobil: 5358 1661

 

Web

Michael Gillsmark (W18)

 

 

 

Westend 10