BESTYRELSEN

Bestyrelsen 2018

Lea Gammelgård Jensen(W28-30), formand (Udtræder ved GF 2021)

Michael Gillsmark (W18), kasserer

Ideelt skulle vi være 3 i bestyrelsen + suppleant og revisor, men der har ikke været interesse nok fra medlemmer af Gårdlauget.

I året 2020 udtrådte Henning Nielsen da han fraflyttede Westend. Lea fortsætter ikke efter GF 2021, så der er plads til helt nye bestyrelsesmedlemmer. Hvis vi ikke kan etablere en bestyrelse vil driften blive varetaget af administrator, som i realiteten også har været praksis det sidste års tid.

ADMINISTRATION:

Hele Gårdlaugets drift og administration varetages af gills-economics v. Michael Gillsmark:

Mail: michael@gills-economics.dk

Mobil: 5358 1661

 

Web

Michael Gillsmark (W18)

 

 

 

Westend 10