MEDLEMMER

Vi tæller i alt ni leje-, ejer- og andelsboligforeninger:

  • Westend 10 → www
  • Westend 12-14 →  www
  • Westend 16
  • Westend 18
  • Westend 20
  • Westend 22
  • Westend 24-26
  • Westend 28-30 → www
  • Westend 32-Matthæusgade 6.

Hver forening er medlem af gårdlauget og bidrager økonomisk efter en fordelingsnøgle, der fremgår af vedtægterne.

På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse a 3-5 medlemsrepræsentanter, som varetager driften.

Den enkelte forening varetager selv vedligeholdelse af egen gårdområde herunder specielt fjernelse af ukrudt, rydning af genstande der ikke bruges og beplantningen generelt. Husk der må ikke beskæres i træer og buske der står i Saxoparken, dette hører under Københavns Kommune.

 

Westend 10

 

 

 

 

 

Westend 10