MEDLEMMER

Vi tæller i alt ni leje-, ejer- og andelsboligforeninger:

  • Westend 10 → www
  • Westend 12-14 →  www
  • Westend 16
  • Westend 18
  • Westend 20
  • Westend 22
  • Westend 24-26
  • Westend 28-30 → www
  • Westend 32-Matthæusgade 6.

Hver forening er medlem af gårdlauget og bidrager økonomisk efter en fordelingsnøgle, der fremgår af vedtægterne.

På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse a 3-5 medlemsrepræsentanter, som varetager driften.

 

 

Westend 10