AFFALD

Beboernes ansvar 

Vi har alle et ansvar for at følge de fælles spilleregler der er, bl.a. med sortering af affald på den rigtige måde. Husk at fjerne indhold fra dine PAPKASSER, og slå papkassen sammen, så den ikke fylder så meget, ellers har vi ikke kapacitet nok.

Find inspiraton her: Sorteringsguide

STORSKRALD (møbler, reoler, senge etc.) skal du selv sørge for bliver afhentet, det må IKKE stilles på fortovet Westend øst.

Find informationer her: Afhentning af møbler, senge, tv, tæpper etc.

Farligt affaldMiljøbilens Køreplan 2020

Medlemmernes ansvar

Dagrenovationen udføres af private vognmænd, der har kontrakt med Københavns Kommune.

Hver forening skal have en affaldsansvarlig, der varetager kontakten med kommunen i forbindelse med bestilling af containere og afhentning af storskrald, farligt affald m.m. Se mere på Nem Affaldsservice på kommunens hjemmeside.

Vi henstiller til ikke at deponere storskrald på fortovet foran skurene, men foran de enkelte ejendomme.

Gårdlaugets ansvar

Det er gårdlaugets opgave at sørge for, at de fysiske forhold omkring dagrenovation er i orden:

  • vedligeholdelse af de fire skure i Westend øst (ulige numre)
  • snerydning på fortovene Westend øst
  • service af lift ved Westend 32
  • snerydning af parkstien fra Matthæusgade til Westend 32
  • indhegning ved gården Westend 10.