AFFALD

Farligt affald

Vi har opsat 2 røde miljøskabe i hver sin ende af vores Gårdmiljø, koden er 4444

“Storskald”

Storskrald (møbler, reoler, senge etc.) skal du selv sørge for bliver afhentet. Stil ikke storskrald på fortovet Westend Øst (foran renovations-skurene), men foran jeres egen ejendom til afhentning.

Bestil afhentning:  https://nemaffaldsservice.kk.dk/

Mere information: Afhentning af møbler, senge, tv, tæpper etc.

Beboernes ansvar 

Vi har alle et ansvar for at følge de fælles spilleregler der er, bl.a. med sortering af affald på den rigtige måde. Husk at fjerne indhold fra dine papkasser og slå papkassen sammen, så den ikke fylder så meget, ellers har vi ikke kapacitet nok.

Find inspiraton her: Sorteringsguide

Medlemmernes ansvar

Dagrenovationen udføres af private vognmænd, der har kontrakt med Københavns Kommune.

Hver forening skal have en affaldsansvarlig, der varetager kontakten med kommunen i forbindelse med bestilling af containere og afhentning af storskrald, farligt affald m.m.

Gårdlaugets ansvar

Det er Gårdlaugets opgave at sørge for, at de fysiske forhold omkring dagrenovation er i orden:

  • vedligeholdelse af de fire skure i Westend øst (ulige numre)
  • snerydning på fortovene Westend øst
  • service af lift ved Westend 32
  • snerydning af parkstien fra Matthæusgade til Westend 32
  • indhegning ved gården Westend 10.